Formalności, 16 marca 2018

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci – Kindergeld. O całej procedurze przeczytasz poniżej.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka jeśli:

 • jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy,
 • ma własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • jest oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę.

Zobacz nasze oferty pracy

W każdym z powyższych przykładów dzieci muszą przebywać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika. Nie ma znaczenia, czy dzieci mieszkają w Polsce czy Niemczech.

Potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o Kindergeld? Zostań naszym pracownikiem i uzyskaj wsparcie! Szczegóły na końcu artykułu.

Sprawdź najnowsze oferty pracy
Kontroler jakości
Niemcy,
2022-12-09
Pracownik fabryki rowerowej
Niemcy,
2022-12-08
Pomocnik przy maszynach produkcyjnych
Niemcy,
2022-11-25

Na kogo przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone (leibliche Kinder), jak i przysposobione (adoptierte Kinder). Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Np. dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy związków jednopłciowych), dzieci przybrane (die Pflegekinder), a nawet wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Świadczenie otrzymywać można na potomstwo od jego narodzin aż do 18 roku życia. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli dziecko kontynuuje naukę, maksymalnie do 25 roku życia.

Jaka jest wysokość Kindergeld?

Miesięczna wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby posiadanego potomstwa

1 dziecko – 192,00 euro

2 dzieci – 384,00 euro

3 dzieci – 582,00 euro

4 dzieci – 805,00 euro

5 dzieci – 1.028,00 euro

6 dzieci – 1.251,00 euro

Numer identyfikacyjny/Steuerliche Identifikationsnummer

Od 01.01.2016 istotnym warunkiem otrzymania Kindergeld jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Aby go otrzymać, należy mieć niemiecki adres zameldowania oraz rozliczać podatki na terenie Niemiec. Osoby, które nie są zameldowane, a podjęły sezonową pracę, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr jest nieznany, można wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany listownie na adres zameldowania. Czas oczekiwania na taką przesyłkę to około miesiąc.

Kindergeld a 500+

Od 1 kwietnia 2016, kiedy w Polsce ruszyły wypłaty nowego świadczenia, często dostajemy pytania „Czy mogę dostawać Kindergeld i 500+”. Owszem, jest to możliwe, ale w tym wypadku Kindergeld zostaje pomniejszona o kwotę odpowiadającą 500 złotym. FamilienKasse o wypłacie świadczenia informuje polski Urząd Marszałkowski.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do Familienkase?

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o Kindergeld, jest dość długa i uzależniona od formy zatrudnienia opiekuna dziecka. Warto dopilnować, by skompletować od razu wszystkie potrzebne zaświadczenia. Unikniemy w ten sposób konieczności ich dosyłania i skrócimy czas oczekiwania na wypłaty. Poniżej możesz pobrać dokładną listę wymaganych pism, w zależności od Twojego statusu zatrudnienia.

Dla pracowników niedelegowanych – [Pobierz]

Dla pracowników delegowanych do Niemiec – [Pobierz]

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w DE – [Pobierz]

Warto pamiętać, że procedura przyznawania Kindergeld bywa długa – niekiedy to nawet 6 miesięcy. Dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej. Nawet jeśli rozpatrywanie wniosku się przedłuża, ale ostatecznie wynik będzie pozytywny, to świadczenia zostaną wypłacone wstecznie. Raz otrzymane świadczenie trwa aż do zakończenia przez pracownika pracy w Niemczech lub do osiągnięcia przez dzieci granicy wiekowej. Nie trzeba go odnawiać.

AKTUALIZACJA 2018

W styczniu 2018 roku zmianom uległy przepisy dotyczące Kindergeld. Sprawdź nowości!

Krótszy czas na wnioskowanie

Do tej pory osoby zatrudnione w Niemczech mogły składać wnioski o Kindergeld nawet cztery lata wstecz. Cezura ta uległa zmianie i obecnie wynosi maksymalnie ostatnie pół roku. Dlatego warto zatroszczyć się o przyznanie świadczenia od razu, gdy uzyskamy do niego prawo!

Stawka Kindergeld w 2018 roku wzrosła!

Teraz zdecydowanie lepsza wiadomość. Kindergeld wzrosło o 2 Euro miesięcznie na każde dziecko. To znaczy, że na pierwsze i drugie dziecko można otrzymać 194 Euro, na trzecie 200 Euro, a na każde następne 225 Euro.

Świadczenie dodatkowe – Kinderzuschlag

To dodatek do Kindergeld, który mogą otrzymać opiekunowie dziecka, jeśli ich dochody nie przekraczają 900 Euro (w przypadku samotnych rodziców 600 Euro). Do dochodów nie wliczają się kwoty pobierane w ramach Kindergeld i Wohngeld Jego wysokość to 170 Euro miesięcznie. Może być wypłacane do 25 roku życia dziecka pod warunkiem zamieszkiwania z nim i utrzymywania przez rodzica pobierającego świadczenie.

AKTUALIZACJA 2019

Niemieckie Ministerstwo Finansów szykuje kolejne rewolucje w zakresie Kindergeld! Sprawdź, co zmieni się w 2019 roku.

Podwyżka Kindergeld

Wysokość Kindergeld w 2019 r. ulegnie zmianie. Docelowo, wypłacana suma ma zostać podniesiona o 25 euro na każde dziecko. Pierwsza podwyżka nastąpi już w lipcu 2019 r. i wyniesie 10 euro. Na kolejną podwyżkę trzeba będzie zaczekać do stycznia 2021 roku – wtedy Kindergeld wzrośnie o kolejne 15 euro.

Zmiany także w kwotach wolnych od podatku

To nie koniec dobrych wiadomości dla rodzin. Rząd zapowiedział również wzrost kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci, czyli tzw. Kinderfreibetrag. Aktualnie wynosi ona 7428 euro, a w 2019 r. zostanie zwiększona do 7,620 euro. Ostatecznie ma ona wynieść 7812 euro (w 2020 r.).

Zmianie ma ulec także podstawowa kwota wolna od podatku– z 9000 euro na 9168 euro w 2019 r. W 2020 r., Grundfreibetrag wzrośnie do 9408 euro.

Kindergeld a 500+

Kindergeld należy się pracownikom po sześciu miesiącach pracy w Niemczech na warunkach niemieckich, liczą się także wcześniejsze zatrudnienia.

Po przepracowaniu wymaganego stażu, złożeniu wniosku oraz jego pozytywnym rozpatrzeniu, pracownicy otrzymują spłatę za wspomniane sześć miesięcy wstecz, jednak muszą wybrać, z którego świadczenia chcą korzystać: niemieckiego Kindergeld czy polskiego 500+. Nie można pobierać obu zasiłków jednocześnie. Jeśli pracownik otrzymuję spłatę wstecz, a w tym czasie pobierał 500+, będzie musiał zwrócić w Polsce pieniądze za ten okres.

Kindergeld? Pomożemy!

         

Masz wątpliwości związane z uzyskaniem Kindergeld? Przypominamy, że dla naszych pracowników oferujemy nieodpłatną pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności!

W jej zakres wchodzi:

 • pomoc przy wypełnianiu formularzy,
 • analiza przesłanych dokumentów oraz weryfikacja prawa do zasiłku,
 • stworzenie i wysłanie wniosku o Kindergeld do odpowiedniej Familienkasse,
 • odpowiadanie na pisma z urzędu dotyczące Kindergeld,
 • weryfikacja decyzji wydanej przez Familienkasse, ewentualnie odwołanie się od decyzji.

Aktualne oferty pracy w Niemczech znajdziesz tutaj!

Zaaplikuj, znajdziemy Ci pracę

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o. o. Agencja Pracy Sp. z o. o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o. o. Agencja Pracy Sp. z o. o. Moje dane będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 [1] Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi-polska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Zostałem poinformowany, że w przypadku podania danych innych niż wynikających z zakresu art. 22 (1) Kodeksu pracy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi-polska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o. o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi-polska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o. o., przez okres najbliższych 10 lat. Udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres mailowy: info@mondi-polska.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.