Kindergeld
Formalności

Kindergeld – wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku rodzinnym w Niemczech

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci – Kindergeld. O całej procedurze przeczytasz poniżej.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka eśli:

  • Jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy
  • Ma własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec
  • Jest oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę

W każdym z powyższych przykładów dzieci muszą przebywać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika. Nie ma znaczenia, czy dzieci mieszkają w Polsce czy Niemczech.

Na kogo przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone (leibliche Kinder), jak i przysposobione (adoptierte Kinder). Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Np. dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy związków jednopłciowych), dzieci przybrane (die Pflegekinder), a nawet wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Świadczenie otrzymywać można na potomstwo od jego narodzin aż do 18 roku życia. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli dziecko kontynuuje naukę, maksymalnie do 25 roku życia.

Jaka jest wysokość Kindergeld?

Miesięczna wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby posiadanego potomstwa

1 dziecko – 192,00 euro

2 dzieci – 384,00 euro

3 dzieci – 582,00 euro

4 dzieci – 805,00 euro

5 dzieci – 1.028,00 euro

6 dzieci – 1.251,00 euro

Numer identyfikacyjny /Steuerliche Identifikationsnummer

Od 01.01.2016 istotnym warunkiem otrzymania Kindergeld jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Aby go otrzymać, należy mieć niemiecki adres zameldowania oraz rozliczać podatki na terenie Niemiec. Osoby, które nie są zameldowane, a podjęły sezonową pracę, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr jest nieznany, można wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany listownie na adres zameldowania. Czas oczekiwania na taką przesyłkę to około miesiąc.

Kindergeld a 500+

Od 1 kwietnia 2016, kiedy w Polsce ruszyły wypłaty nowego świadczenia, często dostajemy pytania „Czy mogę dostawać Kindergeld i 500+”. Owszem, jest to możliwe, ale w tym wypadku Kindergeld zostaje pomniejszona o kwotę odpowiadającą 500 złotym. FamilienKasse o wypłacie świadczenia informuje polski Urząd Marszałkowski.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do Familienkase?

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o Kindergeld, jest dość długa i uzależniona od formy zatrudnienia opiekuna dziecka. Warto dopilnować, by skompletować od razu wszystkie potrzebne zaświadczenia. Unikniemy w ten sposób konieczności ich dosyłania i skrócimy czas oczekiwania na wypłaty. Poniżej możesz pobrać dokładną listę wymaganych pism, w zależności od Twojego statusu zatrudnienia.

Dla pracowników niedelegowanych  Pobierz

Dla pracowników delegowanych do Niemiec  Pobierz

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w DE  Pobierz

Warto pamiętać, że procedura przyznawania Kindergeld bywa długa – niekiedy to nawet 6 miesięcy. Dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej. Nawet jeśli rozpatrywanie wniosku się przedłuża, ale ostatecznie wynik będzie pozytywny, to świadczenia zostaną wypłacone wstecznie. Raz otrzymane świadczenie trwa aż do zakończenia przez pracownika pracy w Niemczech lub do osiągnięcia przez dzieci granicy wiekowej. Nie trzeba go odnawiać.