Zadowolenie z pracy - Thumbs UP
Miejsce Pracy, Opinie, Rozwój Zawodowy

Zadowolenie z pracy – czy jest możliwe?

Pojęcie „zadowolenie z pracy” to termin wprowadzony przez amerykańskiego psychologa Edwina A. Locke’a. Przez zadowolenie z wykonywanej pracy rozumie on pewien „przyjemny stan emocjonalny, będący efektem interpretacji wrażeń przez jednostkę powstałych na skutek realizacji zadań w pracy. Innymi słowy mówiąc, to stan emocjonalny wywołany wykonywaniem określonych zadań, które dla